Výjezd do Hradce Králové!

DOPRAVA: Vlak

ODJEZD: 15:00
Sraz v restauraci nejdéle v 14:40

ODJEZD ZPĚT: 20:00 (čas odjezdu může být změněn dle času příchodu na nádraží na 20:38)

CENA: 40,- Kč pro členy Dynamo FANS, 50,- Kč pro ostatní

Vedoucí výjezdu: Toronto 739 090 920

Jízdenky si lze zakoupit v předprodeji během domácích zápasů na stánku Dynamo FANS od 1. 11. 2015 (pak pro Vás neplatí čas srazu a stačí přijít před odjezdem).

VSTUPENKY NA UTKÁNÍ

Prodej vstupenek bude probíhat o přestávkách domácích zápasů na stánku Dynamo FANS od 1. 11. 2015.

Vstupenky si lze zarezervovat formou sms na telelefonu 739 090 920 (Toronto), nebo emailem: broucek.honda@seznam.cz.

Rezervace platí vždy do následujícího domácího zápasu, kdy je nutné rezervaci zaplatit.

Členové Dynamo FANS mají přednostní právo do 20. 11. 2015.

Cena lístku: 120,- Kč

Leave a Reply