Výjezdy

Celkový přehled

12.9. Třinec

14.9. Boleslav

19.9. Mechov

26.9. Zlín

3.10. Liberec

12.10. Vary

17.10. Litvínov

19.10. Třinec

2.11. Olomouc

14.11. Brno

21.11. Vítkovice

23.11. Sparta

28.11. Plzeň

7.12. Boleslav

14.12. Mechov

28.12. Zlín

4.1. Liberec

11.1. Vary

13.1. Slavia

18.1. Litvínov

27.1. Slavia

1.2. Olomouc

13.2. Kometa

20.2. Vítkovice

22.2. Sparta

27.2. Plzeň

Top 30 nejlepších

Kašpar50

Pardubák22

M. Dušek

Jméno

Jméno

Jméno

Jméno

Jméno

Jméno

Jméno

Jméno

Jméno

Jméno

Jméno

Jméno

Jméno

Jméno

Jméno

Jméno

Jméno

Jméno

Jméno

Jméno

Jméno

Jméno

Jméno

Jméno

Jméno

Jméno

Jméno

Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno
Toronto Miloš.16 Viťaslb Goldy Kuncák Synek
Zdeno15 Zdeno st. Kroula Wilda23 Pino Reinberg
Kejta Míša Kytlerová Míchačka Gaučák Navrc Láďa nádražák
Kýsa Zajda Janča.n Celer50 Marek Vomočil Jarde57
Jirsák Pardubák22 Vorbič Přemek Kašpar50 Čmuchálek
Zdeno

Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno
Toronto Anna Karlová Wilda Miloš.16 Maki Synek
Mafian93 Josef Svoboda Tomáš Navrátil Jan Podaný Martin Elbi Garáž j
Garáž r Petr Petrásek Kašpar50 Čmuchálek Gaučák Pardubák22
Míchačka Celer50 Madžahyb Jirsák Stachovič Vorbič
Janča.n  Bobr  Kroula  Lengál

Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno
Toronto Pardubák22 Miloš.16 Maki Synek Viťaslb
Martin Elbi Sandra Elbi Pavel Petrásek Petrásek Petr Petrásek Kejta
Míša Kytlerová Preax Molnár Peter Chod Miňaz Vorbič
Navrc Kýsa Goldy Bačr Pino Ajec
Tomáš Navrátil Káně Lenka Neumanová Vojáček Lenka Julišová Majkl
Juwe Heřmi Anna Kozáková Naštický Martin Elbi Gaučák
Husáková Škopek11 Karlos II Mafian93 Kroula Jan Navrátil
Juni Balič Myslivec Jonny Václav Šraut Bingo
Josef Svoboda Jakub Horák Jakub Moravec Bláža11 Rázek Pami
Kašpar50 Čmuchálek Marek Vomočil Matobi Wilda23 Kubešová
Rejchrt Vojtek Kochová Limprecht Janča n. Míchačka
Bobr  Lengál

Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno
Václav Šraut Bingo Josef Svoboda Jakub Horák Jakub Moravec Bláže11
Rázek Pami Kašpar50 Čmuchálek Marek Vomočil Matobi
Wilda23 Kubešová Rejchrt Vojtek Kochová

Navrc

Kýsa

Limprecht

Kroula

Lengál

Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno
Pardubák22 Miloš.16 Vorbič Janča.n Míchačka Celer50
Kejta Míša Kytlerová Jakub Horák Goldy Maki Jaromír Pátek
Kašpar50 Gaučák Čmuchálek Garáž j Garáž r Bačr
Josef Svoboda  Kroula  Lengál

Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno
Toronto Míchačka Janča.n Přemek Jaromír Pátek Pardubák22
Garáž j Miloš.16 Maki Martin Elbi Radka Elbi Gaučák
Kašpar50 Čmuchálek Krab

Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno
Toronto Navrátil Josef Svoboda Radka Jedličková Pardubák22 Miloš.16
Maki Pátek Mafian93 Gaučák Kašpar50 Čmuchálek
Míchačka Janča.n Přemek Celer50 Goldy Kejta
Míša Kytlerová Pino Vorbič Kroula

Kýsa

Zajda

Navrc

 Kroula

Lengál

Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno
Navrc Kýsa J. Pátek Pardubák22 Miloš D. COLUMN_4
COLUMN_1 COLUMN_2 COLUMN_3 COLUMN_4 COLUMN_3 COLUMN_4

Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno
Toronto Molnár Trenér Goldy Přemek Béba
Vorbič Pardubák22 Pátek Vorbič Miňaz Zajda
Láďa Nádražák Verunka Navrc Kýsa Šraut Martin Elbi
Martin Elbi ml. Garáž j Radka Elbi Sandra Elbi Kejta Míša Kytlerová
Miloš.16 Maki Znojmo Kašpar50 Gaučák Čmuchálek
Kroula Míchačka Janča.n Celer50 Mafian93 Stew
Jarde57 Wilda23 Jiří Doležal Břeň  Arxai  Bobr

Kroula

Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno
Toronto Pardubák22 Miloš.16 Maki Petr Petrásek Pavel Petrásek
Šraut Molnár Kroula Kejta Míša Kytlerová Vorbič
Goldy Míchačka Karlos Behenský Hana.p Viťas Husáková
Juwe Tomáš Navrátil Kůča Přemek Jakub Horák Navrc
Kýsa Tikis Gaučák Kašpar50 Čmuchálek Stew
Mafian93  Kroula

 

Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno
Kašpar50 Pardubák22  Bobr  J. Pátek  Miloš Dušek  Kýsa

Navrc

Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno
Kašpar50 Pardubák22 Kejta Míša Kytlerová Heřmi Pavel Němec
Arxai  Molnár  Bobr  Packo  Peter Chod  Toronto
Heřmi  Miloš.16  Maki  Majkl  Míchačka  Jaromír Pátek
Jan Navrátil  Navrc  Kýsa  Synek  Viťas Elbi  Juni
Přemek  Martin Elbi  Martin Elbi ml.  Unojmo  Gaučák  Čmuchálek
Kůča  Káně  Bingo  Břeň  Kroula  Lengál

Kýsa

Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno
Kašpar50 Pardubák22  Miloš Dušek  J. Pátek  Kroula  Lengál

Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno
Kašpar50 Pardubák22 Miloš.16 Maki Vojáček Míchačka
Kejta Míša Kytlerová Arxai  J. Pátek  Kroula  Lengál

Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno
Toronto Míchačka Kejta Míša Kytlerová Arxai Miňaz
Verunka Bačr Karlos Behenský Heřmi Kašpar50 Pardubák22
Bobr  J. Pátek  Kroula  Lengál  Navrc  Kýsa

Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno
Kašpar50 Pardubák22 Arxai Miňaz Kejta Míša Kytlerová
Mára Miloš.16 Bobr Packo Šraut Veselková
Pavel Němec Aný Maki Hanák Vorbič Arxai
Bačr Synek Cejcha Klíma Petr Vojáček
Kejval Šimonová Tomáš Navrátil Podaný Martin Pavelka Martin Pavelka ml.
Jakub Horák Tlapáková Kunt Břeň Martin Hájek Tobiášová
Míchačka Jana Nováková  Miňaz  Tomáš Kysilko  Morong  Navrc

Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno
Kašpar50 Pardubák22 Arxai  Bobr J. Pátek  Kroula
 Lengál

Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno
M. Dušek M. Vostřelová Goldy Podaný Navrátil V. Škorpík
Majkl Vorbič Škopek J. Pátek Lohňa K. Žďárek
Molnár Vlášek J. Hájek Klíma Víťas Veselková
Hudec Helča Martina Ščudlová Tlapáková Barcal
Skalák Babkys Míchačka Nováková Nikča Navrc

Kýsa

Koudelová

Kroula

Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno
 Molnár  V. Škorpík  Synek  Tikal  Kytler  Kytlerová
 Schjebal  Šimonová  Přemek  Vorbič  Toronto  Podaný
 Navrátil  Rooty  Vojáček  Bačr  Plíhal  Plíhalová
 Navrc  Kýsa  Vebr  Jirsák  Podešva  Preax
Heřmi Víťas Břeň Gaučák Svoboda Svobodová
Nováková Míchačka Veselková Purkrábková Kánský Sykáček
Pivoňková Kašpar Čmuchálek

Kroula

Lengál

 

Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno
Gaučák Kašpar Čmuchálek Ščudlová Kroula Martin Pavelka
M. Dušek Veselková Švec Toronto V. Škorpík M. Dušek
M. Vostřelová Synek Podaný Vorbič Dvořáčková Koudelová
Bačr Kytler Kytlerová Molnár Víťas Veselková
Klíma Navrc Kýsa Navrátil Břeň Petr Petrásek
Hudec Babkys Toronto Vojáček Nikča Zdeno
Majkl Vebr Trenér Lenka Neumanová Naštický Pavlák
Švec Gaučák Kašpy Čmuchálek Ščudlová Kroula
Martin Pavelka Skalák

Navrc

 

Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno
Toronto Synek Tikis Kytler Kytlerová M. Dušek
V. Škorpík č. 165 Klíma Schejbal Svobodová Přemek
Konečná Podešva Molnár Kůča Vorbič Vojáček
Bačr Víťas Petr Petrásek Pavel Petrásek Kánský Pavelka
Pavelka ml. Radka Pavelková Gaučák Kašpy Čmuchálek Břeň
Míchačka Nováková Veselková Rouha Goldy Kroula
Purkrábková Zajíček Ambrož Pivoňková

Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno
 J. Pátek  Kroula  Lengál  Pardubák 22  Miloš D.  Kýsa
 Navrc

 

Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno
 Kýsa  Navrc  Pardubák22  Miloš D.

Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno
 Toronto  Goldy  M. Dušek  Vorbič Zdeno  Kroula
 V. Škorpík  Navrc  Svoboda  Svobodová Zajíček  Kašpar
 Gaučák
Navrc

 J. Pátek

 

Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno
 Šraut Pátek  M. Dušek  M. Vostřelová  Vorbič  Plíšková
 Vojáček  Chod  V. Škorpík  Preax  Plíhal  Víťas
 Koudelová  Schejbal  Šimonová  Martin Elbi  Kánský  Švec
 Purkrábková  Gaučák Kašpar  Čmuchálek  Zdeno  Rouhová
 Veselková  Zajíček Toronto

Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno
 J. Pátek  Navrc  J. Svoboda  V. Škorpík  Miloš D.  Míchačka
 Pohřebák