Vzpomínka na Zbyňka Kusého

Ve čtvrtek 26. listopadu se široká hokejová veřejnost, zástupci republikových hokejových klubů, představitelé města, kraje a mnoha dalších institucí rozloučili se Zbyňkem Kusým. Velké množství účastníků kremace, mnoho věnců a květin je mimo jiné důkazem, že se Zbyňkem Kusým odešla velká hokejová osobnost.

Se Zbyňkem jsme se potkali v roce 1994, když jsem vstoupil do pardubické komunální politiky a následně jsem dvacet let zastupoval město v představenstvu, nebo dozorčí radě HC. Takže jsme se pravidelně setkávali na mnoha a mnoha jednáních.Vždy jsem obdivoval Zbyňkovu pracovitost, vitalitu a jeho obrovský tah na bránu. Zbyněk se po příchodu do Pardubic rychle stal ústřední postavou nejen pardubického, ale i republikového hokeje. Uměl skvěle zužitkovat velké organizační a komunikační schopnosti. Zbyněk má nesmazatelnou zásluhu na tom, že bývalý pardubický stadion se přestavěl na krásnou multifunkční arénu. Aniž bych chtěl snižovat zásluhy jiných, dovolím si tvrdit, že nebýt jeho, nová aréna by v Pardubicích nebyla. Uměl sehnat sponzory, uměl sehnat kvalitní hráče. Jeho zásluhou bylo v našem městě dvakrát MS hráčů do dvaceti let.

Mnohokrát jsem byl svědkem toho, že diskutovat o hokeji se Zbyňkem nebylo lehké a to zvláště v případech, když byl přesvědčen o správnosti věci, uměl být tvrdý a neústupný. I to jistě byla jeho velká devíza. Měl mnoho obdivovatelů a přátel, ale pochopitelně měl i odpůrce a nepřátele. Ale to je přece ve sportovním světě a zvláště pak hokejovém a fotbalovém, u nás běžné.

Jsem přesvědčen, že jsme si do dnešního dne ještě plně neuvědomili a kladně nevyhodnotili Zbyňkovy zásluhy v pardubickém hokeji. Byl jsem účastníkem hokejových zájezdů do Ameriky a do Japonska. Tam jsem viděl jakou velmi pozitivní pozici má v hokeji světovém. Jsem přesvědčen, že skoro žádný náš hokejový republikový funkcionář neměl v posledních dvaceti letech v hokejovém světě takový kredit, jako měl Zbyněk.

Byli jsme se Zbyňkem kamarádi, přátelé, jeden druhého jsme respektovali. O to více mě velmi zasáhla zpráva o jeho náhlém odchodu z tohoto světa. Zbyněk nám vzkázal: „Utřete slzy a opět se smějte, tak si to přeji, a v dobrém vzpomínejte.“

Zbyňku, slzy jsme utřeli, smát se, to nám ještě nejde, ale určitě budeme v dobrém vzpomínat!

V hluboké úctě ke Zbyňkově osobnosti Jožka Kubát.

foto: www.facebook.com/hcpce

Leave a Reply